Den vanskelige samtalen, eller er den egentlig det?

Forskning viser at det er vanskelig å avdekke vold og overgrep mot barn uten å spørre. Men hvordan kan du snakke med barn om overgrep? Og hva gjør du ved en bekymring for et barn?

Ole Morten Mouridsen og Harald Dean i Stine Sofies Stiftelse ser at mange barnehageansatte synes det er vanskelig å samtale med barn om vold og seksuelle overgrep. Det er kanskje ikke så rart ettersom kompetansen blant barnehageansatte på dette området er svært variabelt. Mange har knapt hatt om tematikken i utdanningen, og uten handlingskompetanse oppleves det som vanskelig å prate om, av frykt for å trå feil. 

- Det er et helt forståelig at de opplever det som vanskelig. Barnehageansatte trenger både kunnskap, men også handlingskompetanse i form av mot, holdninger, tro på systemet og støtte i organisasjonen, forteller Ole Morten Mouridsen.

Vanskelig å avdekke uten å spørre

Mouridsen og Dean kommer til Barnehage 2020 for å snakke om nettopp den viktige barnesamtalen. For barnehageansatte står i en unik posisjon til å samtale med voldsutsatte barn.

- Noen vanlige barrierer er frykten for å gjøre feil, frykten for å gjøre vondt verre, og redsel for å miste relasjonen til foreldrene. I foredraget vil vi vise hvordan du kan håndtere barrierene og samtale med barn du er bekymret for, forteller Mouridsen og Dean.

De forteller videre at forskning viser at det er vanskelig å avdekke vold og overgrep blant barn uten å spørre, fordi det finnes få entydige tegn eller symptomer som kan sies å være uttrykk for overgrep.

- Å tolke barns symptomer er komplisert, fordi et tegn kan bety flere ting. Derfor er det viktig at de som møter voldsutsatte i jobben sin, tør å snakke om vold og overgrep. Konsekvenser av at man ikke tør ta den samtalen kan være at barn ikke får nødvendig hjelp tidsnok.

Øv deg på barnesamtalen

I tillegg til selve foredraget på Barnehage 2020, vil Stine Sofies Stiftelse i samarbeid med PBL og barnas verneombud ha egen stand begge dagene. Her vil du få informasjon om samarbeidsprosjektet hvor målet er at alle barnehager i Norge skal ha et barnas verneombud som har ekstra kompetanse på å se og avdekke vold og overgrep mot barn. I tillegg vil det bli satt opp en «samtaleboks» hvor deltakere kan få øve seg på å samtale med barn hvor Dean og Mouridsen inntar rollen som barn.

- Vår erfaring er at å øve er noe av det viktigste man kan gjøre for å bli trygge i rollen sin. På Barnehage 2020 vil derfor deltakerne få prøve seg på en samtale med oss og hvor vi gir dem tilbakemelding på prosessen i etterkant, sier Dean.

- Jeg kan selv bekrefte at øvelse er det aller viktigste du kan gjøre for å bli trygg temaet. Da jeg selv begynte i Stine Sofies Stiftelse og skulle snakke med barn om vold og overgrep, var det først på om lag den tiende samtalen jeg hadde at jeg følte meg helt trygg og komfortabel på det jeg holdt på med, tilføyer Ole Morten Mouridsen.

 

Barnehage 2020 er en nasjonal konferanse og fagmesse som arrangeres på Lillestrøm 6. og 7. mai. Arrangementet retter seg mot alle som jobber i landets kommunale og private barnehager. Du får to dager med faglig påfyll for kun 1990 kroner.

Meld deg på Barnehage 2020

Del siden på: