Inspirer kolleger i andre barnehager – del gode ideer på Barnehage 2020

Har din barnehage et spennende prosjekt som flere burde få høre om? Vil dere dele erfaringer med andre barnehager? Nå har du muligheten til å bli en av foredragsholderne på Barnehage 2020.

Barnehage 2020 er konferansen og fagmessen for alle som jobber i og med barnehager. Her kan du få inspirasjon, motivasjon og ny kunnskap fra mange spennende foredragsholdere.


Ønsker å spre gode ideer og prosjekter

Store deler av programmet er klart. Men nå inviterer vi barnehagene til å dele sine erfaringer og suksesshistorier med resten av sektoren. En egen sal er holdt av til foredrag og innlegg fra barnehagene selv – som kolleger i andre barnehager kan la seg inspirere, og lære, av.

Mange barnehager gjør veldig mye spennende og viktig kvalitetsarbeid. Det er allerede en god kultur for deling bransjen. PBL ønsker med dette å legge til rette for at enda flere gode ideer og prosjekter kan spres til andre barnehager.

Det kan være gode pedagogiske prosjekter, arbeid for å styrke arbeidsmiljøet eller redusere sykefraværet eller tiltak spesielt rettet mot et av fagområdene i rammeplanen. Ingen ting er bedre enn å lære av de som har gjennomført og lyktes med gode prosjekter.


Send oss en e-post med ditt forslag

Alle barnehager kan be om å få holde innlegg på Barnehage 2020. 

Sende e-post til post@barnehage2020.no Merk e-posten «Erfaringsforedrag 2020».

Forslaget fra din barnehage må inneholde følgende informasjon:

  • Beskrivelse av tema og innhold
  • Kort beskrivelse av foredragsholder/e
  • Ønsket varighet (mellom 15 og 45 minutter)


Velger foredrag/innlegg i februar

I løpet av februar vil vi velge ut de barnehagene som får muligheten til å presentere sitt prosjekt.

Vi vil i utvelgelsen blant annet ta hensyn til variasjon i de utvalgte foredragene for å sikre et variert innhold på konferansen.

Foredragene som blir valgt ut vil bli presentert i programmet på lik linje med resten av innholdet på konferansen.

Frist for å sende inn forslag til foredrag/innlegg er 31. januar 2020. Alle barnehager kan sende inn forslag og det er mulig å sende inn flere forslag. Praktisk informasjon:

  • Barnehage 2020 dekker reise og opphold (én overnatting ved behov) samt konferansebillett for inntil to foredragsholdere per barnehage. Diett dekkes kun for den dagen foredraget avholdes.
  • Barnehage 2020 forbeholder seg retten til å redigere tekst og tittel som skal presenteres i programmet. Dette gjøres i samråd med barnehage/foredragsholder.
  • PBL er behjelpelig med utforming av presentasjonsmateriale, for eksempel lysbilder eller lignende, hvis ønskelig.
  • Barnehagen/foredragsholder bestiller selv reise og opphold. Utleggsskjema sendes til Barnehage 2020 i etterkant og dekkes etter avtale.

No Comments

Add a Comment

Del siden på: