Slik kan du skape matematikkglede i barnehagen

Forskerfabrikken med fabrikkoverlærer Eli Ording kommer til Barnehage 2020 for å gi deg gode tips og ideer til hvordan du på en spennende og kreativ måte kan tilrettelegge for realfag i barnehagen.

Forskning viser at barnas hjerne i førskolealder er mer mottakelig for å forstå matematikk og utvikle grunnleggende tallforståelse. Men hvordan legge til rette for at barna gjennom leken blir utfordret på realfagene?

Matematikk er langt mer enn bare tall. Hver dag bruker barna matte uten å være klar over det. De systematiserer, klassifiserer, sorterer og sammenlikner. Gjennom foredraget «Matematikkglede i barnehagen» er målet at deltakerne skal få konkrete tips for hvordan de kan bruke matematikk som en naturlig del i barnas lek og undring, forteller Eli Ording.

Barnehage 2020 er en nasjonal konferanse og fagmesse som arrangeres på Lillestrøm 6. og 7. mai. Arrangementet retter seg mot alle som jobber i landets kommunale og private barnehager. Du får to dager med faglig påfyll for kun 1990 kroner.

Meld deg på Barnehage 2020

Grunnlaget legges i barnehagen

Ording har jobbet for Forskerfabrikken og kurset ansatte i skoler og barnehager i en årrekke. Hun er opptatt av at grunnlaget for å bli god i matematikk blir lagt før barna begynner på skolen.

– Derfor er det viktig å jobbe med matematikk i barnehagen. I førskolealder er barnas hjerne mer mottakelig for å lære matematikk og utvikle en grunnleggende tallforståelse. Barnehagen kan spille en sentral rolle i å støtte denne matematiske utviklingen hos barnet, sier hun.

Hun påpeker at matteforståelsen barna får i barnehagealderen påvirker hvordan de mestrer matematikk senere i livet.

– Barn som føler seg usikre på tall og telling før skolestart, får oftere problemer med tall-lære, brøk, desimaltall og prosent når de blir eldre.

Se programmet for Barnehage 2020

Aktiviteter knyttet opp mot forskning

Alle er i utgangspunktet født med en mengdesans. For å lære matematikk må den utvikles til en presis tallforståelse, og det går ikke av seg selv. Forskerfabrikken tar i bruk forskning, spill og konstruksjonsleker for å utvikle barns matematikkforståelse.

– Når vi forsker på styrken i spagetti, trener vi samtidig på å telle. Når vi synger og spiller, kan vi også telle og måle. Og gjennom spill og konstruksjonsleker kan vi trene på sortering, retninger og plassering i tre dimensjoner, forklarer Ording.

Gjennom foredraget på Barnehage 2020 vil Forskerfabrikken vise aktiviteter som er med å styrke barns forståelse av matematikk. Aktivitetene blir knyttet opp mot siste forskning innen "Mind, brain and education" og boka «Ditt smarte barn» av grunnlegger av Forskerfabrikken, Hanne S. Finstad.

Mange spennende foredrag

Den nye rammeplanen som kom i 2017 har styrket arbeidet med realfagene i barnehagen og er blitt et viktig satsingsområde i utdanningsløpet.

På Barnehage 2020 vil du få flere spennende foredrag knyttet til fagområdene i rammeplanen. Og det beste av alt er du kan velge mellom flere parallelle foredrag og sette sammen din konferansemeny ut fra interesser og barnehagens behov.

Meld deg på Barnehage 2020

Dette sier rammeplanen om fagområdet antall, rom og form:

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

 

Del siden på: